תנאי שימוש

מבוא

 1. האתר מופעל ע"י חברת ספורט דרייב בע"מ ( להלן: "מפעילת האתר" )
 2. האתר babolat.co.il משמש כחנות אלקטרונית של מפעילת האתר להזמנת/רכישת מוצרים ושירותים על ידי שחקני, מאמני טניס וכל האנשים שעוסקים בטניס.
 3. רשאים להשתתף בקניות בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
 6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 7. ביצוע בעסקה כפוף לתקנון האתר (חנות).

  כללי
 8. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות בשימוש החנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההזמנה.
 9. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 10. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאת או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר,  תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 11. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
 12. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 13. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 14. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 15. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

  מכירות - כללי
 16. האתר תאפשר לך להזמין/לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
 17. כל המסמכים הקשורים בהזמנה (חשבוניות וקבלות ) ישלחו עם ההזמנה.
 18. עבור כל מוצר או שירות המוצע להזמנה/מכירה מוצג יידף מכירהיי , דף המכירה כולל את שם היצרן, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה בתשלום מזומן של המוצר או השירות ( להלן: דף המכירה).
 19. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות על ידי הקשה על שורת המוצר בדף המכירה  כפי שיופיע בחנות.
 20. המחירים המוצגים באתר הינם לתנאיי תשלום במזומן או בכרטיס אשראי בעד שני תשלומים.
 21. שלמת הליך ההזמנה מותנה באישור ואימות ההזמנה בטלפון ובאמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 22. יכול לקרות כי מוצר אינו זמין במלאי, במקרה זה נציג החנות יציע ללקוח מוצר חלופי דומה, במידה ולא ימצא מוצר חלופי ההזמנה תבוטל.

  אופן השתתפות בהזמנות
 23. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 3 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתשמייא 1981 ,סעיף 4ב(א).
 24. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 10% אך לא פחות מ- 100 שייח.
 25. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שהיה בשימוש בכלשהו.
 26. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 27. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, פורקו והורכבו, הוצאו מאריזתם.

  אחריות והגבלת אחריות 
 28. החנות לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
 29. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שיגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו.
 30. אין מפעילת האתר אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
 31. אין כל התחייבות מצד מפעילת האתר בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו או סחירותו.
 32. החנות לא תהיה אחראית לטעויות יצרן ו/או פגמים ביצור ו/או לזנק שיגרם על ידי המוצר זו.
 33. החנות מודעת לבעיית קלקול מוצרים ותפעל על מנת להקטין את זמן תיקון המוצר ככל הניתן .
 34. תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר.
 35. האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
 36. בתקופת האחריות מפעילת האתר אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים ובהתאם להוראות היצרן.
 37. בתקופת האחריות מפעילת האתר תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
 38. במידה ומפעילת האתר לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
 39. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
 40. זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות לא יעלה על 30 ימים.
 41. האחריות כפופה להגבלות היצרן.

  תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר.
 42. הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
 43. במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
 44. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
 45. המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין למפעילת האתר שליטה.
 46. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל. 
 47. המוצר נפגע כתוצאה מחיבור לא תקין לרשת החשמל לרבות כבל חשמל שלא סופק ע"י החברה, שקע חשמל לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
 48. המוצר נפגע כתוצאה מהצטברות אבק, הזנחה, חוסר טיפול בסיסי.
 49. חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון.

  שרות לקוחות
  לפרטים ושאלות נוספות הינכם מוזמנים לפנות אלינו טלפונית בימים א-ה בין השעות 09:00 - 17:00 וביום שישי 09:00 - 13:00